Waar sta ik voor? Hieronder vind je in het kort meer informatie over zaken die mij na aan het hart liggen.

  • Leefbaarheid

    Doe-budgetten zijn op initiatief van GroenLinks ingesteld om mensen in dorpen samen een financiële basis te geven voor de initiatieven die zij nemen om de leefbaarheid in hun dorp te versterken. Hierdoor kan het wonen in de kernen in Brabant aantrekkelijker gemaakt worden; iets wat erg belangrijk is om de gevolgen van vergrijzing, ontgroening en krimp aan te pakken. Bij de Doe-budgetten is burgerparticipatie een belangrijke kracht.

  • Hernieuwbare energie

    ik ben faliekant tegen het boren naar schaliegas. Het is niet nodig en maakt heel veel kapot in de bodem. Bovendien is het een gevaar voor mens en dier. Er moet nu eindelijk eens 100 procent werk gemaakt worden van hernieuwbare energie. Zonne-energie, warmte uit de aarde en natuurlijk windenergie. Dat is wat mensen willen.

  • Jeugdzorg

    Op 1 januari ging de jeugdzorg officieel over van de provincie naar de gemeenten. GroenLinks vindt het uitstekend dat de zorg dichter bij de mensen komt. Maar dan moet alles wél goed zijn geregeld. Ik heb daar keer op keer vragen over gesteld in de commissie. Onlangs is gebleken dat Bureau Jeugdzorg in Brabant zijn taken niet meer mag uitvoeren, omdat er geen certificering is behaald. Te gek voor woorden. Dat had nooit mogen gebeuren. Ik volg dit nauwgezet en zal wederom met voorstellen/vragen komen.