Groen en sociaal: daar gaan we voor!

2015 wordt een spannend jaar voor provinciale politici in heel Nederland. Op 18 maart is het immers zover: dan gaan we naar de stembus om een nieuw provinciebestuur te kiezen. Hoe gaat ‘mijn’ partij het doen? En: krijg ik het vertrouwen van de kiezers om hen vier jaar lang op provinciaal niveau te vertegenwoordigen? Vragen die bij elke provinciaal politicus door het hoofd spelen. natuurlijk gaat het op 18 maart ook om de balans van de macht. Blijft die gelijk of moet er een nieuw evenwicht komen? De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de Provinciale Staten. Het wordt dus heel erg spannend!

Ook in Noord-Brabant neemt de verkiezingskoorts langzaam toe. Je kunt goed merken dat de campagne is begonnen. Voor mij persoonlijk is het een bijzondere ervaring: voor de eerste keer treed ik op als lijsttrekker. Nadat ik in mei 2014 onverwacht het voorzittersstokje overnam van Paul Smeulders (die wethouder werd in Helmond), verkozen de leden van GroenLinks mij afgelopen oktober tot lijsttrekker bij de komende Statenverkiezingen. Iets waar ik uiteraard erg trots op ben! En dat ben ik ook op de kandidaten die op de plaatsten na mij staan. Samen vormen we een sterk team. Verspreid over heel Brabant, ieder met zijn eigen sterke punten. Het kan bijna niet anders of we gaan een goed resultaat neerzetten. GroenLinks zit landelijk gelukkig weer in de lift, in Brabant staan we duidelijk voor een groene en sociale toekomst.  Ons verkiezingsprogramma heet niet voor niets Ons Brabant is Groen. 

De afgelopen jaren wisten we vanuit de oppositie al diverse successen te boeken. Zo lukte het mij om de Doe-budgetten ingevoerd te krijgen. Doe-budgetten zijn bestemd voor kleine projecten die de leefbaarheid in een dorp, wijk of kern versterken. Ook vroegen we met een aparte vergadering aandacht voor nadelen van schaliegas, met als resultaat dat Provinciale Staten een motie aannam tegen schaliegasboringen. Ook lieten wij voortdurend kritische geluiden horen over de verdergaande ontwikkelingen in de veehouderij. Gedeputeerde Staten en overgrote meerderheid van PS bleef voorstander van het ontwikkelen van de zogenaamde  duurzaamheidsmaatregelen, waarmee de intensieve veehouderij zich toch weer verder zou kunnen ontwikkelen. Voor GroenLinks werd steeds duidelijker dat dit een farce bleek. En nu, vier jaar verder, hebben we nog steeds geen oplossing gevonden voor de enorme problemen in met name de Peel; de risico’s voor de gezondheid van mens en dier blijven in toenemende mate aanwezig. De overdracht van de Jeugdzorg volgen we met een zeer kritisch oog en dat blijven we doen.

Zo zijn er nog veel meer onderwerpen te noemen waar we aandacht voor vroegen. Die succesvolle koers zetten we de komende vier jaar graag voort. Daarbij blijven we ons richten op een groen, duurzaam en sociaal Brabant, waar mensen volop kansen krijgen op een gezond en actief leven. Waar we met elkaar werken aan een betere leefomgeving, zonder concessies op het gebied van landbouw en natuur. Waar we streven naar minder vee, minder stikstof in bodem en lucht, en meer biodiversiteit. Waar innovaties op cultureel en sociaal gebied mensen stimuleren om mee te doen. Waar we niet kiezen voor boringen naar schaliegas, maar waar we 100 procent inzetten op hernieuwbare energie. En waar we ruimte creëren voor hoogwaardig openbaar vervoer en voor fietsers, wandelaars en buitensporters.

Groen en sociaal: dát is GroenLinks voor mij. Van leefbaarheid tot de jeugdzorg, van schaliegas tot de Ecologische Hoofstructuur: de komende tijd vertel ik u via deze website graag meer over onderwerpen die mij – en u hopelijk ook – na aan het hart liggen.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *