Brabant schaliegasvrij!

In het kader van de aanstaande Statenverkiezingen bracht landelijk GroenLinks-voorman Bram van Ojik vorige week vrijdag en zaterdag een bezoek aan Brabant. We trapten af in Bergen op Zoom, waar we – staand op de beroemde ‘Peperbus’ – een blik wierpen op de kerncentrale in Doel, net over de grens in België. In die reactor werden onlangs nieuwe haarscheurtjes ontdekt, nadat de reactor in 2014 ook al werd stilgelegd vanwege hetzelfde mankement. Het Belgische Federale Agentschap voor Nucleaire Controle kwam – naar aanleiding van de situatie in Doel – met het advies om alle 430 kerncentrales ter wereld te onderzoeken op haarscheurtjes. Inmiddels hebben we Gedeputeerde Staten opgeroepen om bij minister Kamp aan te dringen op een 100%-controle van het reactorvat van de kerncentrale in Borssele. Ook hebben we gevraagd wat de provincie kan en moet doen om het mogelijke nucleaire gevaar voor Brabant van de centrales in Borssele en Doel te beperken.

Duurzame energie en energiebesparing zijn veel betere antwoorden op het energievraagstuk en het klimaatvraagstuk dan uitbreiding van het aantal kerncentrales. Wat dat aangaat is ons standpunt op het gebied van kernenergie al jaren glashelder. Hetzelfde gaat op voor ons standpunt over het boren naar schaliegas: daar is GroenLinks faliekant tegenstander van. Het boren naar dit gas brengt de hele bodem in verwarring; door de chemicaliën die worden ingespoten wordt het grondwater vervuild en het leven onder de grond bedreigd. En het is natuurlijk absoluut niet van deze tijd om nog te boren naar gas. Er zijn inmiddels zoveel manieren om aan hernieuwbare energie te komen… Gelukkig raken steeds meer mensen daarvan overtuigd.

Maar wat gebeurde er nu in de Brabantse politiek op dit punt? In een extra Statenvergadering, die op verzoek van GroenLinks werd gehouden,  werd op vrijdag 27 september 2013 een motie aangenomen waarin Brabant schaliegasvrij werd verklaard en een oproep werd gedaan om meer te investeren in duurzame energie.  Bijna alle partijen waren het hierover eens. Gaat er een nieuwe wind waaien in de Brabantse politiek rondom duurzame energie? Het lijkt erop dat het debat over schaliegas de noodzaak om snel om te schakelen naar groene energie een enorme impuls geeft.

Inmiddels is het februari 2015. GS heeft advies gevraagd hoe we bestuurlijk de best mogelijke maatregelen kunnen treffen om te verhinderen dat er naar schaliegas wordt geboord. De dreiging is immers nog steeds niet verdwenen. De Britse boormaatschappij Cuadrilla heeft een vergunning, en minister Kamp van de VVD zegt nog steeds plannen te hebben (ook al wil hij eerst het onderzoek afwachten). En waarschijnlijk heeft hij even genoeg aan zijn hoofd met de gevolgen van de aardgaswinning in Groningen (ook al zo’n fijn dossier!). Inmiddels is er in Brabant sprake van de zesde wijziging van de provinciale milieuverordening. Daarin wordt voorgesteld om in alle gebieden van Brabant waar grondwater (letterlijk: boven, in en onder de grondwaterlichamen) zit te verbieden om naar schaliegas te boren. Daarmee geldt het verbod voor bijna heel Brabant. In een klein deel van West-Brabant, in de ondiepe zandlagen van de Schelde, zit zout grondwater. Door deze verordening zo aan te passen heeft de provincie in ieder geval een instrument in handen om het boren naar schaliegas in de gehele provincie te verbieden.

Vorige week stelde onze fractie Statenvragen over de veiligheid van de kerncentrales. De VVD en PVV zijn er groot voorstander van om de centrale die straks is afgeschreven  nog langer open te houden. Ook al wijst alles erop dat dat onveilig is. Hoe sneller die centrale dicht gaat, hoe beter.  Met alle problemen rondom de gaswinning in Groningen, de onveiligheid van de kerncentrales en de olieafhankelijkheid van Poetin, is het toch wel gigantisch duidelijk dat Nederland nu eindelijk heel snel werk moet maken van het omschakelen naar hernieuwbare energie. We lopen ver achter bij veel andere Europese landen. Onbegrijpelijk.

Onze GroenLinks fractie zal zich 100% blijven inzetten om Brabant schaliegasvrij te houden en om de gevaren op het gebied van kernenergie in te dammen. En natuurlijk om veel meer geld vrij te maken voor investeringen in hernieuwbare energie. Op naar een duurzaam Brabant!

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *